تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

صافی شنی(فیلتراسیون)

برخی از پروژه های ساخت، نصب و راه اندازی فیلتر شنی

– تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت اهواز

– تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان رازی اهواز

– تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شفا اهواز

– تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

– تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

– تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان چناران

– تصفیه خانه فاضلاب مجموعه تفریحی ارم سبز

– تصفیه خانه فاضلاب مجموعه پناهندگان نروژ

 

                                 20160305_174022                       filter1

 

 

                                                                      filter3

                                                   2016061012_175612                                                 20160305_174000