تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

ایمهف تانک

برخی از پروژه های سپتیک تانک

ـ سپتیک تانک ۶۰ متر مکعبی پارک ارم

ـ سپتیک تانک ۳۰ مترمکعبی دانشگاه یاسوج

ـ سپتیک تانک ۱۰۰ مترمکعبی شهرک صفائیه

ـ سپتیک تانک ۱۵ مترمکعبی سیمان خمسه

ـ سپتیک تانک ۱۵ مترمکعبی پلیمر گلپایگان

ـ سپتیک تانک ۷۵ مترمکعبی شهرک والفجر

و…

Photo0095-225x300 IMG_1935-300x225 Photo01302-225x300 IMG_2521-300x225