تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

دریچه آب بند

برخی از پروژه های دریچه کشویی

ـ دریچه کشویی کانال آب شهرک کاسپین

ـ دریچه کشویی فاضلاب تصفیه خانه ابهر

ـ دریچه کشویی فاضلاب شهرک ولفجر

ـ دریچه کشویی آبیاری کانال های کشاورزی قائم شهر

دریچه کشویی کانال فاضلاب بیمارستان طالقانی

و…

دریچه کشویی