تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

جداسازی ذرات درشت و ریز

برخی از پروژه های آشغالگیر فاضلاب

ـ آشغالگیر مکانیکی بیمارستان طالقانی

ـ آشغالگیر اتوماتیک پالایش گاز فجرجم

ـ آشغالگیر میله ای پارک ارم

ـ آشغالگیر سبدی

ـ آشغالگیر مکانیکی بندر آبادان

و…

Photo00621-225x300 photo002131-300x233 812321775_82382-186x300