تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

پروژه ها

 

  • تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
  • کلرزن مایع
  • کلرزن گازی
  • سپتیک
  • چربیگیر
  • آشغالگیر
  • خطوط انتقال فاضلاب