تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

تصفیه فاضلاب

                             20150528_1001191-300x225                             20150720_1322121-300x225

                                     تصفیه خانه فاضلاب بتنی                                         پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

  • فاضلاب چیست , تصفیه فاضلاب

به مجموعه آب های آلوده و مصرف شده که برای استفاده دوباره نیاز به تصفیه و پاکسازی دارند، فاضلاب گفته می شود. ۹۹٫۹درصد فاضلاب راآب و ۰٫۱ باقیمانده را ناخالصی و آلاینده ها تشکیل می دهند. مواد آلاینده می تواند شامل مواد آلی تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر، فلزات سنگین، مواد معلق، مواد مغذی و جامدات محلول باشد که وجود و میزان غلظت هر یک از این مواد وابسته به منشاء تولید فاضلاب است. فاضلاب ها از نظر منشاء تولیدی ۴ دسته هستند :
– فاضلاب خانگی – فاضلاب صنعتی – فاضلاب کشاورزی – ترکیبی از سه دسته فوق
عدم تصفیه فاضلاب چه مضراتی می تواند داشته باشد ؟
• بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی بر اثر تخلیه فاضلاب ها که گاههی سبب بالا آمدن سطح آب تا سطح زمین در مناطق پایین شهر می شود.
• آلودگی آب های زیر زمینی به دلیل دفع فاضلاب
• آلودگی خاک که ناشی از دفع مواد بیولوژیکی و شیمیایی در آن است و از طریق زنجیره غذایی این آلودگی به انسان نیز منتقل می شود.
• صدمه به حیات آبزیان بر اثر آلودگی آب های رودخانه ها ، دریا ها و …
• عدم امکان استفاده مجدد از پساب فاضلاب حاصل از تصفیه فاضلاب و در نتیجه تحمیل بار اقتصادی سنگین به منظور انتقال و تامین آب مورد نیاز
تصفیه فاضلاب
سیستم هایی هستند که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی – انسانی و صنعتی، طراحی و ساخته شده اند. طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب به گونه است که می توان تمامی پارامتر های مضر فاضلاب را کاهش داد و در خروجی سیستم تصفیه ،فاضلابی زلال بدون بو و عاری از پارامتر های مضر داشت و برای مصارف آبیاری و راه سازی در محیط ها ،رود خانه ها و در یا و… استفاده کرد و فاضلاب را به چرخه برگرداند.
با توجه به متفاوت بودن نوع فاضلاب ها و تفاوت درمقدار هر پارامتر در فاضلاب های مختلف روش تصفیه فاضلاب متفاوت خواهد شد به عنوان مثال:تصفیه فاضلاب بهداشتی ،تصفیه فاضلاب انسانی،تصفیه فاضلاب بیمارستانی ،تصفیه فاضلاب کارخانه جات،تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها، تصفیه فاضلاب آشپزخانه های صنعتی، تصفیه فاضلاب داروسازی،تصفیه فاضلاب کارتن سازی و…
که در هر کدام از این فاضلاب ها با توجه به پارامتر های آن سیستم تصفیه فاضلاب که شامل پکیج تصفیه فاضلاب فلزی یا تصفیه خانه فاضلاب بتنی که با توجه به حجم فاضلاب انتخاب می شود روش تصفیه فاضلاب و مرحل تصفیه به گونه ای طراحی میشود که فاضلاب تصفیه شده و خروجی سیستم تصفیه مطابق با استاندارد های محیط زیست می باشد.
شرکت پرتو کنترل سیستم تصفیه فاضلاب را تا توجه حجم فاضلاب تصفیه شده بصورت فلزی،بتنی، پلی اتیلنی و کامپوزیتی طراحی و اجرا می نماید. در سال های اخیر تمایل به استفاده از واحدهای پیش ساخته تصفیه آب و فاضلاب به شکل پکیج های قابل حمل به ویژه برای اجتماعات کوچک از قبیل مناطق روستایی ، کمپ ها ، سایت های کارگاهی ، یگان های نظامی رو به افزایش است.
پساب های آلوده و بیماریزا پس از هدایت به سیستم تصفیه فاضلاب و طی مراحل مختلف، تصفیه به پسابی زلال ، بدون بو و عاری از مواد معلق پالایش شده ، پس از گندزدایی با ترکیبات کلر یا گاز ازن مطابق با استانداردهای محیط زیست قابل دفع به آبهای سطحی و زیرزمینی یا استفاده در مصارف دوره ای آبیاری فضای سبز خواهد بود.
با ساخت تصفیه خانه های پیش ساخته به صورت واحد های آماده ، علاوه برکاهش قابل ملاحظه در هزینه ها و زمان ، امکان حمل و جابجایی آنها فراهم می شود.
این شرکت با بررسی پارامترهای مضر محیط زیست موجود در فاضلاب و پساب تولیدی، بهترین روش تصفیه فاضلاب را به شما سروران عزیز ارائه می نمایدواین توانایی را دارد که سیستم تصفیه فاضلاب تا حجم ۵۰۰ متر مکعب در روز را به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی و حجم های بالاتر بصورت تصفیه خانه فاضلاب بتنی اجرا نماید

ـ  پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

ـ  تصفیه خانه فاضلاب بتنی

ـ انواع روش های تصفیه فاضلاب