تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

مخازن بتنی

مخازن بتنی آب و فاضلاب

یکی از مهم ترین تاسیسات مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب مخازن بتنی هستند. همچنین تقریبا تمامی سازه های موجود در تصفیه خانه های بزرگ آب و فاضلاب را مخازن بتن تشکیل می دهند. وجود ملاحظات غیرسازه ای مربوط به کاربرد این مخازن در سیستم های تصفیه مانند خوردگی، آب بندی، پایداری شیمیایی و دوام باعث شده است که ساخت مخازن بتنی برای کاربرد در صنعت آب و فاضلاب به تخصصی ویژه در طراحی و اجرا تبدیل شود. به عنوان اولین گام در اجرای مخازن بتن ، طراحی نقش بسیار مهمی را در کارایی، ایمنی، دوام و ملاحظات اقتصادی دارد. چنانکه طراحی مخزن بتن به درستی انجام نشده باشد، یا ایمنی و دوام آن به خطر می افتد و یا اینکه صرف هزینه های اضافی باعث اتلاف منابع مالی می شود. دانش فنی و استفاده از آیین نامه های معتبر طراحی، بهترین ابزار برای انجام طراحی دقیق و حرفه ای مخازن بتنی است.

  • انواع مخزن بتنی:

به دو صورت مخزن بتنی پیش ساخته و مخزن بتنی غیر آماده موجود است.
شرکت پرتو کنترل با حضور افراد متخصص در طراحی ،ساخت و اجرا و نصب و راه اندازی سال هاست که به ساخت مخازن بنتی پرداخته و تجارب بیشماری در این صنعت کسب نموده است.

  • مهم ترین کاربرد های مخازن بتنی:

• تصفیه خانه های آب و فاضلاب
• مخازن ذخیره آب
• مخازن متعادل ساز
• سپتیک های بی هوازی فاضلاب
• مخازن بتنی آب
• مخازن بتنی فاضلاب
• مخازن بتنی مدفون
• مخازن بتنی نفت
• مخازن بتنی سوختی

  • مراحل انجام تحلیل و طراحی مخازن بتنی به شرح زیر است:

۱- طراحی اولیه براساس فرآیند و معماری مخزن بتنی
۲- مدلسازی مخزن بتنی در نرم افزارهای تحلیل سازه ای
۳- بارگذاری و اعمال ترکیبات بار استاندارد
۴- تحلیل و تعیین نیروها و تنش ها وارده به مخزن بتنی
۵- طراحی سازه ای براساس تحلیل انجام گرفته
۶- تهیه نقشه های اجرایی مخزن بتنی