تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

کلرزن مایع

 کلرزن مایع ساده و اتوماتیک                  

سیستم کلرزن مایع ساده متشکل از پمپ دوزینگ ساده (manual ) و مخزن کلرزن می باشد.

کلرزن اتوماتیک شامل پمپ دوزینگ دیجیتال و آنالایزر سنجش کلر می باشد.

پمپ دوزینگ دیجیتال با قابلیت دریافت سیگنال از آنالایزر ، امکان تزریق بصورت اتوماتیک را دارا می باشد.

کلرزن مایع عموما جهت تزریق هیپو کلرید سدیم ( آب ژاول) و یا محلول هیپو کلرید کلسیم ( ترکیب آب و پودر کلر) استفاده می شوند.

در سیستمهای کلرزن مایع استفاده از استراکچر ، میکسر (همزن یا الکتروموتور)، شفت و پروانه ضد خوردگی الزامی می باشد.

در کلرزن مایع اتوماتیک علاوه بر اضافه شدن آنالایزر آنلاین، می بایست پمپ دیجیتال نیز استفاده شود.

در صورتیکه از آب ژاول استفاده شود، می بایست یک مخزن ذخیره و یک مخزن روزانه در نظر گرفته شود.

                              Perius ---300x231 --225x300

                 پمپ دوزینگ ساده 

                    پمپ دوزینگ دیجیتال 

            استراکچر کلرزنی