تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

آب شیرین کن

آب شیرین کن

جهت شیرین سازی آب چاهها و یا آب شور از آب شیرین کن ها استفاده می گردد.اساس کار آب شیرین کن ها اسمز معکوس می باشد.

اسمز معکوس یک روش فیلتراسیون می باشد که با استفاده از غشاء نیمه تراوا مولکولهای بزرگ با فشار بالا به پشت غشاء، حذف می شوند و املاح در قسمت پرفشار باقی می ماند وآب شفاف در سمت دیگر به بیرون هدایت می شود.

اگر غشاءنیمه تراوا بین دو سیال قرار گیردسیال به سمتی حرکت می کند تا به تعادل برسد حال اگر فشاری در جهت عکس به سیال وارد شود جهت حرکت سیال تغییر می کند.

                                                          آب شیرین کن

مراحل تصفیه اسمز معکوس:

۱-  ابتدا آب از فیلتر شنی عبور می کندو کثیفی و ذرات معلق بیش از ۵میکرون را از آب حذف می کند همچنین طعم و بو ناشی از کلر را حذف می کند.

۲- آب از درون فیلتر کربن عبور می کند و تمامی املاح ۵/۰تا ۵ میکرون را از آب حذف می کند همچنین طعم و بوی ناشی از کلر نیز حذف می گردد.

۳- غشاء نیمه تراوا که درون هوزینگ پرفشار قرار دارد و تقریبا تمام مواد جامد محلول در آب تا اندازه ۰/۰۰۰۱میکرون را حذف می کند.

۴- فیلترکربن دوم وظیفه حذف تمام املاح یا کلر باقیمانده در آب پس از عبور از غشاءنیمه تراوا را دارد.

 

اسمز معکوس باعث از بین رفتن طعم و بوی کلر،زنگ زدگی ،رسوب و از بین برنده آزبست، آرسنیک، کروم، فلوراید، جیوه، سرب و ترکیبات آلی می باشد.

هرچه اندازه مولکولهای ناخالصی بزرگ تر باشد و درجه یونیزاسیون پایین باشد فشار اسمزی کمتر می شود.

 

                                                                                        آب شیرین کن.