تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

نیم پل گردان

نیم پل گردان

مخازن ته نشینی ازنوع استخردایره ای یا استوانه ای دارای یک پل گردان به دو شکل نیم پل وتمام پل هستند. وظیفه پل های گردان جمع آوری لجن ته نشین شده درکف مخزن وهدایت به مرکزاستوانه ته نشینی جهت تخلیه لجن وجمع آوری کف ابروی سطح مایع مخزن وانتقال به قیف جمع آوری کف اب میباشد. پاروبک های متصل به پل به صورت هذلولی بامکانیزم لولایی خود قابلیت گذشتن ازروی موانع احتمالی درکف مخزن را دارند. پل لجن روب دارای یاتاقان، بلبرینگ کف گرد،اسلیپرینگ تیغهای لجن روب،تیغه کف ابروب،تابلوی برق،گریتینگ ازجنس گالوانیزه میباشد. درصورت درخواست کارفرما تجهیزات داخل مخزن ته نشینی ازجنسSS304یاSS316ساخته خواهد شد.

 

                                                                   1

 

مشخصات فنی:

مواد اصلی مورد استفاده درپروژه های شرکت پرتو کنترل هوشمند ازفولادگالوانیزه گرم،آلومینیوم وفولاد ضدزنگ یافولادST37با پوشش رنگ درسه لایه زینک اپوکسی،MIO وکولتار اپوکسی میباشد.

پل لجن روب از اجزای زیر تشکیل می شود:

– یک استراکچر مقاوم درمقابل زنگ زدگی وتقویت شده توسط یک شبکه و هندریل محافظ،جاروبپایین ودربرخی پروژه ها بالیسه سطح متصل باپایین جاروب

– پل نصب شده برروی یک محورگردان

– سیستم لغزش جهت جلوگیری ازاضافه بار به الکتروموتور

– سیستم گردان توسط یک یا دوچرخ لاستیک یا ریل فلزی

– الکتروموتور بسته به اندازه استخر

– سرریز بصورت ویناژ درقسمت خروجی

– وبسته به نوع پروژه یک بافل قبل از ویناژ خروجی جهت چربیگیری

شرکت پرتو کنترل هوشمند، آماده مشاوره رایگان درزمینه ساخت وتجهیز پل گردان لجن روب به شرکت های همکار وشرکتها و ارگانها فعال درزمینه ساخت تصفیه خانه میباشد.

                                                                                 2