تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

آنالایزر آنلاین آب و فاضلاب

ana

آنالایزرهای کنترل کیفی آب و فاضلاب جهت سنجش آنلاین انواع پارامترها بکار می روند.

آنالایزرها دارای خروجی سیگنال ۴ تا ۲۰ میلی آمپر، رله، RS-232 ، RS-485 و PULSE می باشد.

از مهم ترین پارامترهای کیفی و کمی اب می توان به میزان کلر، pH،کدورت، هدایت الکتریکی(EC) و … اشاره کرد.

مهمترین پارامترهای فاضلابی نیز BOD,COD,TSS ، نیترات و … می باشند.

شرکت پرتو کنترل تأمین کننده انواع آنالایزرهای سنجش آنلاین از کمپانی هایTrios ,Hydro ، EMEC می باشد.