تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

آخرین اخبار

- انعقاد قرارداد پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان به روش MBBR به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز

ـ شروع به ساخت پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاه اتمی بوشهر به ظرفیت ۷۵ متر مکعب در شبانه روز

_ تحویل موقت پروژه پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر صفادشت به ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز

_ تحویل موقت پروژه  پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر ASP شهریار به ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب در شبانه روز

_ تحویل قطعی پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان شفا اهواز به ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب

_ تحویل قطعی پروژه  تصفیه فاضلاب بیمارستان رازی اهواز به ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب

_ تحویل قطعی پروژه  تصفیه فاضلاب بیمارستان سلامت اهواز به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

تحویل موقت پروژه اجرای شبکه انتقال و تصفیه فاضلاب کمپ پناهندگان افاغنه مهمانشهر رفسنجان به ظرفیت ۸۰ متر مکعب

_ تحویل  پکیج و تجهیزات تصفیه فاضلاب بیمارستان ثامن الائمه چناران به ظرفیت ۵۰ متر مکعب

_ اتمام ساخت و ارسال پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان رامهرمز به ظرفیت ۸۰ متر مکعب

_ تحویل پکیج و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه آزاد خمین

_ تحویل قطعی تصفیه خانه صنعتی کارخانه شی فو به ظرفیت ۲۰ متر مکعب

_ ساخت، نصب و راه اندازی آشغالگیر مکانیکی پالایش فجر جم